Проблеми формування ефективної моделі економічної системи

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано причини невдач економічних реформ в Україні. Обґрунтована необхідність докорінної зміни структури національного виробництва. Досліджено характерні риси менталітету українців та його роль у формуванні нової моделі економічної системи в Україні. The reasons of the failure of the economic reforms in Ukraine have been analyzed. The necessity of the fundamental change of the national production structure has been proved. The characteristics of the Ukrainian mentality and its role in the formation of a new model of economic system in Ukraine is being investigated.

Description

Keywords

приватизація, структура національного виробництва, конкуренто-спроможність, людський потенціал, менталітет, модель економічної системи, privatization, the structure of national production, competitiveness, human potential, mentality, the economic system model

Citation

Козяк В. Д. Проблеми формування ефективної моделі економічної системи / В. Д. Козяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 144–150. – Бібліографія: 8 назв.