Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно організованої інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто проблематику створення інформаційної інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для предметної галузі з ієрархічною організацією інформації. Задача розглядається на прикладі імунологічних досліджень при скринінговому обстеженні пацієнтів. Значну увагу приділено етапам збирання інформації та її подальшого подання. Проаналізовано реальні дані, отримані з анкет спостереження за пацієнтами. Запропоновано варіант практичної реалізації моделі збирання даних, яка враховує специфіку ієрархічної організації інформації у досліджуваній предметній області. Problems of creation the informational intellectual system for decision-making support for objective sphere with hierarchical structure of the information are considered. The problem is investigated on immunological observation during examining of patients. Meaningful attention is paid for phase of gathering the information and it’s further representation. Analysis of the real data obtained from questionnaire of observation for patients is done. Practical achievements of the model of gathering the data, which take into consideration features of hierarchical structure of the information in concerned sphere, are offered.

Description

Keywords

Citation

Лещинський Є. Я. Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно організованої інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами / Є. Я. Лещинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 519 : Інформаційні системи та мережі. – С. 214–224. – Бібліографія: 7 назв.