Як досягти досконалості в комунікації: до питань захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері

Date
20-02-24
Authors
Токарська, Антоніна
Tokarska, Antonina
Токарская, Антонина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Стаття репрезентує законодавчі проекти змін щодо Закону про друковані засоби масової інформації, зокрема Закону про медіа і закону про дезінформацію. Схарактеризовано особливості сучасного етапу комунікації і функціонування в ній інформації та маніпулювання нею з метою ворожого впливу на правосвідомість комунікантів. Вказано на шкідливі наслідки гібридної інформаційної війни. Висловлені окремі думки щодо положень обговорюваних законопроектів.
The article presents legislative changes to the Law on the Print Media, including the Media Act and the Misinformation Act. The features of the modern stage of communication and functioning of information in it and manipulation of it with the purpose of hostile influence on the conscientiousness of the communicators are characterized. The harmful effects of the hybrid information war have been pointed out. Separate opinions have been expressed on the provisions of the bills under discussion.
Статья репрезентирует законодательные проекты изменений к Закону о печатных средствах массовой информации, в частности Закона о медиа и закона о дезинформации. Схарактеризованы особенности современного этапа коммуникации и функционирования в ней информации и манипулирования ею с целью враждебного влияния на правосознание граждан. Указаны негативные последствия гибридной информационной войны. Изложены отдельные мысли к обсуждаемому законопроекту.
Description
Keywords
законодавчий проект , медіа , дезінформація , маніпулювання інформацією , спотворення інформації , громадська думка , legislative project , media , misinformation , information manipulation , misrepresentation , public opinion , законодательный проект , медиа , дезинформация , манипулирование информацией , искаженная информация , общественное мнение
Citation
Токарська А. Як досягти досконалості в комунікації: до питань захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері / Антоніна Токарська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 77–82.