Пандемія COVID-19 як виклик українським трудовим мігрантам у Польщі

Date

2020-02-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті проаналізовано вплив пандемії коронавірусу на зайнятість українських трудових мігрантів у Польщі. Визначено той факт, що саме економічна ситуація та війна на сході України зумовлює безперервний процес виїзду трудового населення до західного сусіда. Проаналізовано основоположні документи міграційної політики України та польського законодавства у сфері працевлаштування іноземних громадян. З’ясовано, що наслідком запровадження карантинних обмежень став масовий відтік українських заробітчан із Польщі. Увагу акцентовано на виробленні комплексу законів “Антикризовий щит” та “Антикризовий щит 2.0”, спрямованих на зниження ризиків та негативних наслідків для економіки Польщі через запровадження карантинних обмежень, у яких враховувались чимало аспектів щодо іноземних працівників, зокрема, й українських трудових мігрантів, які на час початку пандемії перебували у Польщі. На основі соціологічних досліджень та статистичних даних визначено, що через пандемію COVID-19 постраждала третина українських заробітчан в Польщі, більша частина з них скаржаться на обмеження і зменшення доходів. Досліджено позицію українських трудових мігрантів, що повернулись з Польщі, стосовно перспектив їх повернення на робочі місця, ставлення до запровадження карантинних обмежень та основні мотиви, що спонукають їх залишатися в Україні або ж повертатися до сусідньої країни. Здійснено порівняння обсягу приватних грошових переказів в Україну за визначений період у 2019 та 2020 рр. Зроблено висновок про те, що пандемія COVID-19 значною мірою вплинула на становище українських заробітчан в Польщі, змусивши їх покинути робочі місця та повернутись додому або ж перебувати закордоном без фактичного джерела доходів. Польща, як і раніше потребує трудових мігрантів з України, які особливо затребувані на підприємствах харчової промисловості, логістики, деревообробки і виробництва побутової техніки.
In the article, the authors analyze the impact of the COVID-19 world pandemic on the employment of Ukrainian migrant workers in Poland. It is noted that the economic situation and the war in the east of Ukraine led to continuous process of labor migration from Ukraine to Poland. The author analyzes basic documents of the migration policy of Ukraine as well as Polish legislation in the field of employment of foreign citizens. It was found that the introduction of quarantine restrictions resulted in mass return of Ukrainian workers from Poland. Special attention is placed on the adoption of the so-called Anti-Crisis Shield and Anti-Crisis Shield 2.0, aimed at mitigating the negative economic effects of the COVID-19 pandemic in Poland, taking into account interests of foreign workers, including Ukrainian labor migrants, who stayed abroad after quarantine restrictions come into force. Based on sociological research and official statistics, it has been determined that one third of Ukrainian migrant workers in Poland have been affected by the COVID-19 pandemic, and some of them complain about income restrictions and reductions. It has been outlined an attitude of Ukrainian migrant workers who left Poland towards their return to work, perception of quarantine restrictions and the main reasons that force them to stay in Ukraine or return to the neighboring country. It is pointed out the volume of private money transfers to Ukraine for the same period in 2019 and 2020 respectively. The author draws conclusions that the COVID-19 world pandemic greatly affected the Ukrainian labor migrants in Poland, forcing them to leave their jobs and return home or stay abroad without actual source of income. It is mentioned that Poland still needs Ukrainian workers, who are especially in demand in the food industry, logistics, woodworking and household appliances.

Description

Keywords

трудова міграція, коронавірус, Польща, польсько-українські міграційні відносини, “антикризовий щит”, ринок праці, labor migration, coronavirus, Poland, Ukrainian-Polish migration relations, Anti-Crisis Shield, labor market

Citation

Турчин Я. Пандемія COVID-19 як виклик українським трудовим мігрантам у Польщі / Ярина Турчин, Ольга Івасечко // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 2. — С. 28–33.