Проблеми залучення банківських кредитів підприємництвами реального сектору економіки в період кризи

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Невизначеність та неконтрольованість економічних факторів макросередовища ставить успішність діяльності підприємств у повну залежність від позикового капіталу. Висвітлено чинники фактично заблоклваного кредитування. Відображені головні тенденції на ринку позитових ресурсів. Визначено, що недоступність фінансування для підприємств виступає основною причиною, яка сприяє уповільненню розвитку бізнесу в Україні взагалі та економічного зростання країни зокрема. Economic factors of macroenvironment are vague and uncontrolled. So the enterprise activity success depends on borrowed capital. Negative factors of actually blocked the crediting process are considered. The main tendencies on the Ukrainian loan resources market are reflected. Unavailability of enterprise financing is definite as a principal reason for delaying of business development in Ukraine in general and country economic growth in particular.

Description

Keywords

Citation

Буднік І. О. Проблеми залучення банківських кредитів підприємництвами реального сектору економіки в період кризи / І. О. Буднік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 163–173. – Бібліографія: 15 назв.