Оцінки фундаментальної матриці розв’язків задачі Коші для 2b-параболічних систем у необмежених відносно часової змінної областях та їх застосування

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

It is introduced Λ-conditions which discriminate special classes of 2b - parabolic systems of equations. The fundamental matrixes of solutions of the Cauchy problem for these systems are defined in domains, unbounded with respect to the time variable, and for them estimates are fulfilled with evaluation functions which approach to zero as t tend to infinity. The examples and properties of solutions of the systems which obey the introduced conditions are given.Введені Λ -умови, які виділяють спеціальні класи 2b-параболічних систем рівнянь. Фундаментальні матриці розв’язків задачі Коші для цих систем визначені в необмежених відносно часової змінної t областях і для них справджуються оцінки з оцінними функціями, які прямують до нуля при прямуванні t до нескінченності. Наведені приклади і властивості розв’язків систем, які задовольняють введені умови.

Description

Keywords

Citation

Балабушенко Т. М. Оцінки фундаментальної матриці розв’язків задачі Коші для 2b-параболічних систем у необмежених відносно часової змінної областях та їх застосування / Т. М. Балабушенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 411 : Прикладна математика. – С. 6–11. – Бібліографія: назв.