Підвищення точності при добуванні квадратного кореня за допомогою аналогового перемножувача напруг

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано метод корекції похибки, що виникає при добуванні квадратного кореня за допомогою аналогового перемножувача напруг, який полягає в компенсації вихідної напруги зміщення, а також напруг зміщення по входах аналогового перемножувача напруг. Предложен метод коррекции погрешности, возникающей при извлечении корня квадратного, с помощью аналогового перемножителя напряжений, который состоит в компенсации выходного напряжения смещения, а также напряжений смещения по входам аналогового перемножителя напряжений. The method of correction of error is suggested. It plant of compensation output offset voltages, feedthrough X and Y of analogue voltage multiplyer. The analogue voltage multiplyer use for sqier rooting.

Description

Keywords

Citation

Біщаник Н. Підвищення точності при добуванні квадратного кореня за допомогою аналогового перемножувача напруг / Н. Біщаник, О. Вітер, Ю. Вітер // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 105–107. – Бібліографія: 3 назви.