Вихідні співвідношення макроскопічної електродинаміки для рухомих тіл

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано вираз для тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля, пондеромоторної сили та тепловиділень. Виходячи з коваріантності рівнянь Максвелла відносно перетворень Лоренца, описано закони перетворення характеристик електромагнітного поля, тензора натягів Максвелла, інтенсивності електромагнітного поля, а також тепловиділень та пондеромоторних сил. Наведено вихідні співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові характеристики електромагнітного поля для рухомих тіл. Предложено выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля, пондеромоторной силы и тепловыделений. Исходя из ковариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца, описаны законы преобразования характеристик электромагнитного поля, тензора натяжений Максвелла, интенсивности электромагнитного поля, плотности импульса и энергии электромагнитного поля, а также тепловыделений и пондеромоторных сил. Приведены исходные соотношения электродинамики, энергетические и силовые характеристики электромагнитного поля для движущихся тел. Basic equations of macroscopic electrodynamics of moving solids. Expressions for electromagnetic energy-impulse tensor, ponderomotive forces and thermal sources are proposed. Maxwell eguations covariance with respect to Lorents transformations is used to establish the laws of transformation of electromagnetic field parameter, Maxwell tension tensor,electromagnetic field intensity, densities of electromagnetic field impuls and energy as well as thermal sources and ponderomotive forces. Basic equations of electrodynamics of moving solids and correlations and force charakteristics of electromagnetic field are established.

Description

Keywords

Citation

Вихідні співвідношення макроскопічної електродинаміки для рухомих тіл / Михайло Семерак, Михайло Солодяк, Любомир Сопільник, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 57. – С. 47–50. – Бібліографія: 7 назв.