Особливості фінансування нововведень на підприємстві

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Успіх інноваційного процесу значною мірою обумовлений методами його фінансової підтримки. З розвитком науково-технічного процесу все різноманітнішими стають способи фінансування нововведень, його окремих стадій. Здійснюється пошук адекватних новому етапу науково-технічного процесу джерел фінансових ресурсів. В даній статті розглядаються проблеми фінансування нововведень в Україні та деяких розвинутих капіталістичних країнах. Запропоновані способи державної фінансової підтримки інноваційних процесів в Україні. The success of the innovation process is stipulated to a large extent by the methods of its financial support. The further the scientific technical progress develops, the more different the ways of financing the innovation processes and its stages become. The quest for the sources of the financial resources that are adequate for a new stage of scientific technical progress is being realized. In this article, the problems of financing the process of implementation of innovation in Ukraine and some high-developed capitalistic countries are considered. Also the ways of state financial support of innovation processes in Ukraine are proposed.

Description

Keywords

Citation

Ніронович Н. І. Особливості фінансування нововведень на підприємстві / Н. І. Ніронович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 405 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 258–264. – Бібліографія: 7 назв.