Моделювання інноваційного розвитку виробничих процесів

Abstract

Запропоновано модель нейтрального розвитку інноваційного процесу, яка доповнює відомі моделі за Хіксом, Харродом і Солоу. Особливістю цієї моделі є те, що вона найбільшою мірою відповідає природному розвитку виробництва як на рівні окремого підприємства, так і для галузі загалом.
The model of neutral development of innovative process is offered, which complements existent models after Hicks, Harrod and Soloou. The feature of this model is that it in a most measure answers natural development of production both at the level of separate enterprise and for industry on the whole.

Description

Keywords

нейтральний розвиток, науково-технічний прогрес, інноваційний розвиток, ефективність, neutral development, scientific and technical progress, innovative development, efficiency

Citation

Скворцов Д. І. Моделювання інноваційного розвитку виробничих процесів / Д. І. Скворцов, І. Б. Скворцов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 165–169.