Architectural ensemble of the Pototskyi in Tulchyn, as the standard of classicism in Eastern Podillia

Abstract

У статті проведено історико-архітектурний аналіз палацово-паркового ансамблю Потоцьких в Тульчині на Вінниччині. Проаналізовано джерельну базу, попередні наукові праці та визначено, що питання дослідження палацово-паркового ансамблю в Тульчині не було розглянуто комплексно для Східного Поділля та в контексті європейського впливу. Доцільно провести подальше вивчення даної пам’ятки архітектури, її декоративних деталей та архітектурних форм, притаманних стилю класицизм. Метою статті є дослідження та комплексний аналіз пам’ятки архітектури національного значення – палацово- паркового ансамблю родини Потоцьких у місті Тульчин Вінницької області. У статті розглянуто основні періоди еволюція палацу: забудови, розквіту, занепаду та відновлення, з кінця XVIII століття до сьогодення. Прослідковано вплив періоду європейського раннього класицизму на формування головних аспектів архітектурного середовища палацового ансамблю. Визначено, що палац Потоцьких у Тульчині є зразком ранньої класицистичної архітектури на Східному Поділлі та відображає суспільно-культурний розвиток даного регіону. Досліджено історичні аспекти становлення палацу та стан збереженості споруди від заснування до сучасної часткової реставрації. Проаналізовано композиційно-просторову схему маєтку та архітектурно-планувальні особливості палацу в контексті розвитку інших представників садибної архітектури раннього класицизму Вінниччини. Розкрито питання забудови палацу з ідеєю зв’язку будівель “палац-храм”, де головні складові знаходились на одній композиційній осі. Прослідковано, що від свого створення та до сьогодення палац Потоцьких майже зберіг свою цілісність та архітектурно-декоративне оздоблення, пройшовши довгий шлях часткових перепланувань та реставрацій. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що серед чималої кількості садиб на Східному Поділлі, архітектурний ансамбль родини Потоцьких у Тульчині започаткував класицизм у палацовій архітектурі у цьому регіоні та є неповторним і одночасно еталонним зразком раннього класицизму Вінниччини та України загалом.
A historic and cultural as well as urban panning architectural analysis of the main periods of the prosperity, decline and renovation of the Pototskyi palace in Tulchyn on Vinnitsia area at the end of 18th century have been reviewed in the article. The stylistic features of the palace’s architecture have been determined. The influence of early classicism on the formation of the principal aspects of the palace ensemble architecture surrounding has been analyzed. The main artistic and decorative methods as well as the regularities, compositional and spatial solutions to the architecture of palace complex have been revealed.

Description

Keywords

палац, архітектурна пам’ятка, ранній класицизм, Потоцький, ансамбль, маєток, ордер, стиль, флігель, palace, architectural monument, early classicism, Pototskyi, ensemble, estate, order, style, wing

Citation

Khorosha O. Architectural ensemble of the Pototskyi in Tulchyn, as the standard of classicism in Eastern Podillia / Olena Khorosha, Volodymyr Smoliak // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 37–44.