Особливості нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку підприємств

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито особливості нарахування амортизації основних засобів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку порівняно з Податковим кодексом України. Розглянуто підходи до нарахування амортизації основних засобів на підприємствах різних форм власності, а також подано рекомендації щодо їхнього застосування при формуванні облікової політики підприємств та визначенні фінансових результатів. The features of the depreciation of fixed assets are revealed in accordance with national regulations (standards) of accounting and compared with the Tax Code of Ukraine. Approaches to the depreciation of fixed assets in enterprises of different ownership forms and presents recommendations for their use in the formation of the company’s accounting policies and determining financial results.

Description

Keywords

основні засоби, амортизація, податковий облік, бухгалтерський облік, fixed assets, depreciation, tax accounting, accounting

Citation

Карп’як Я. С. Особливості нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку підприємств / Я. С. Карп’як, Л. І. Ріжко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115–121. – Бібліографія: 5 назв.