Інформаційні можливості уніграфічної і диграфічної систем позабалансового обліку

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто історичні аспекти розвитку та основні ознаки простої та подвійної бухгалтерій; порядок записів господарських операцій на позабалансових рахунках підприємств, бюджетних організацій і банківських установ України. Досліджуються переваги і недоліки уніграфічної і диграфічної систем обліку та вплив кожної з них на якість і повноту інформації про об’єкти та факти позабалансової діяльності суб’єкта господарювання. The article considers the historical aspects of the development as well as the main features of simple and double accounting; the order of recording business transactions on the off-balance accounts of enterprises, budgetary organisations and banking institutions of Ukraine. The article also investigates the advantages and disadvantages of unigraphic and digraphic accounting systems and the impact of each of them on the quality and completeness of the information about the objects and facts of the entity off-balance activity.

Description

Keywords

проста бухгалтерія, подвійна бухгалтерія, уніграфічна система позабалансового обліку, диграфічна система позабалансового обліку, позабалансові рахунки, simple accounting, double-entry accounting, unigraphic system of the offbalance accounting, digraphic system of the off-balance accounting, off-balance accounts

Citation

Білинська Н. Є. Інформаційні можливості уніграфічної і диграфічної систем позабалансового обліку / Н. Є. Білинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 77–82. – Бібліографія: 12 назв.