Електромагнітний генератор теплової енергії для автономних вітроенергоустановок з вертикальною віссю обертання

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З метою зниження вартості автономних вітроустановок з вертикальною віссю обертання та розширення їх функціональних можливостей запропоновано акумулювати енергію вітру також у вигляді теплоти. Для цього запропоновано спеціальний електромагнітний перетворювач механічної енергії в теплоту (ЕПМЕТ). Розроблено методику розрахунку електромагнітних і теплових полів у робочих елементах ЕПМЕТ. За результатами розрахунків виготовлено макетний взірець ЕПМЕТ та проведено його експериментальні дослідження. In order to reduce the cost of stand-alone wind turbines with a vertical axis of rotation and expand their functionality was offered to accumulate wind energy also as heat. For this purpose a special electromagnetic transformer of mechanical energy into heat (ETMEH) was created. The method of calculation of electromagnetic and thermal fields in the working elements of ETMEH was developed. After project calculations the model of ETMEH was made and his experimental research were held.

Description

Keywords

генератор теплової енергії, електромагнітний перетворювач механічної енергії в теплоту, математичне моделювання електромагнітних і теплових полів, вітроустановка з вертикальною віссю обертання, heat generator, electromagnetic transducer of mechanical energy into heat, mathematical modeling of electromagnetic and thermal fields, wind turbines with a vertical axis of rotation, VAWT

Citation

Електромагнітний генератор теплової енергії для автономних вітроенергоустановок з вертикальною віссю обертання / І. З. Щур, О. В. Макарчук, В. І. Щур, П. Й. Голубовський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць. – 2015. – № 834. – С. 88–94. – Бібліографія: 9 назв.