Електроенергетичні та електромеханічні системи

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2144

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 887
 • Thumbnail Image
  Item
  Система керування для тягового частотно керованого електроприводу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Карплюк, Л. Ф.; Карплюк, Б. Л.; Панченко, Б. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано побудову електромеханічної системи тягового електроприводу. Наведено результати дослідження. Результати можуть бути використані під час розроблення тягових електроприводів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математичне моделювання усталених режимів групи агрегатів – асинхронний двигун – відцентрова помпа – з паралельним з’єднанням гідротрактів помп
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гоголюк, П. Ф.; Лисяк, В. Г.; Костишин, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Створено математичну модель аналізу усталених режимів групи агрегатів із насиченими асинхронними двигунами та відцентровими помпами з паралельно з’єднаними гідротрактами помп на підставі електрогідравлічної аналогії. Запропоновано ефективний метод аналізу усталених режимів таких електроприймачів, як елемент вузла навантаження електропостачальної системи з урахуванням статичної напірної характеристики гідравлічної мережі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз динамічних електромагнітних процесів неробочого ходу безконтактного асинхронізованого генератора з каскадним трифазно-трифазним модульованим збуджувачем на базі циклоконвертора зі схемою в одну зірку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Василів, К. М.; Галіновський, О. М.; Український державний лісотехнічний університет; Національний технічний університет України “КПІ”
  Проаналізовано динамічні електромагнітні процеси неробочого ходу асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним модульованим збуджувачем. Встановлено закономірності перебігу динамічних електромагнітних процесів залежно від двох можливих схем модулятора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок сили одностороннього магнітного тяжіння в асинхронному двигуні при статичному ексцентриситеті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гладкий, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На підставі розрахунку одновимірного магнітного поля з урахування вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола обчислено силу одностороннього магнітного тяжіння в асинхронному двигуні при статичному ексцентриситеті. Наведено результати математичних експериментів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метод оцінки збурень напруги в електричних мережах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ванько, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто стан та проблеми оцінки різноманітних збурень напруги в електричних мережах з врахуванням переліку нормативних та рекомендованих показників якості електричної енергії. Запропоновано метод оцінки процесів збурень напруги, викликаних підключенням електротехнічних об’єктів, на основі вейвлет-перетворення, причому аналіз масиву отриманих коефіцієнтів дає змогу в повному обсязі охарактеризувати зазначені процеси змін напруги в мережі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання гармонічних режимів у системах електропостачання промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Варецький, Ю. О.; Наконечний, Т. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  З впровадженням в експлуатацію потужних нелінійних навантажень перевіреною інженерною практикою є попередній аналіз впливу цих навантажень на промислові системи електропостачання шляхом моделювання гармонічних явищ на стадії проектування. Розглянуто особливості моделювання змінних гармонік, що дає змогу розпізнати потенційно шкідливі резонанси чи інші негативні прояви гармонік в електричній мережі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника “Електроенергетичні та електромеханічні системи”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання структурованих передатних функцій для дослідження якості систем автоматичного керування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бойчук, Б. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для дослідження динамічних властивостей систем автоматичного керування пропонується використовувати відношення коефіцієнтів їх характеристичних поліномів. Розроблено спосіб подання характеристичних поліномів через ці відношення. На їх основі для систем до 6-го порядку виведені умови стійкості, а для систем 3-го порядку розроблено діаграму для оцінки якості їх поведінки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Модуляція струмів в обмотці статора асинхронного двигуна при пошкодженні міжвиткової ізоляції в обмотці ротора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яцун, М. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено обертові просторові гармоніки магніторушійної сили, додаткові і повні струми в обмотці статора асинхронного двигуна при пошкодженні міжвиткової ізоляції в одній котушці обмотки ротора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Перспективи неелектричного приводу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковчук, П. Є.; Пашук, А. В.; Лазорик, М. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз ефективності використання різних типів привідних двигунів, що використовують різні типи первинних носіїв. Показано високу економічну ефективність застосування газопоршневих двигунів для приводів середньої і великої потужності.