Термодинамічні характеристики 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду

Abstract

Методом бомбової калориметрії спалювання експериментально визначено стандартну ентальпію згорання для 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду. На основі отриманих даних розраховано ентальпію утворення речовини в конденсованому стані. Ефузійним методом Кнудсена визначено температурну залежність тиску насиченої пари 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропен-аміду, за якою розраховано ентальпію сублімації. Виконано перерахунок ентальпії сублімації на 298 К. Розраховано ентальпію утворення речовини в газоподібному стані за даними експериментальних досліджень.
Using bomb calorimetry method standard combustion enthalpy for 2-cyano-3-[5-(2-oxymethyl-4-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide was experimentally determined. From this data formation enthalpy of the substance in the condensed state was calculated. The temperature dependence of vapor pressure for 2-cyano-3-[5-(2-oxy-methyl-4-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide was investigated using integral effusional Knudsen method, from which the sublimation enthalpy was calculated. Adjustment of sublimation enthalpy to 298 K was conducted. The formation enthalpy of a substance in a gaseous state was calculated both from experimental data and using the Benson’s additive scheme.

Description

Keywords

2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід, енергія згорання, ентальпія згорання, ентальпія утворення, ентальпія сублімації, 2-cyano-3-[5-(2-oxy-methyl-4-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide, combustion, formation, sublimation, enthalpy

Citation

Термодинамічні характеристики 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду / І. Б. Собечко, Я. А. Четвержук, Ю. І. Горак, В. М. Дібрівний, С. І. Герасимчук, В. В. Сергеєв // Chemistry, Technology and Application of Substance. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 1. — No 1. — P. 7–11.