Аналіз впливу економічної кризи на розвиток ринку корпоративного контролю в Україні

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Досліджено сучасні прояви циклічності розвитку концентраційних процесів в економіці України. З цією метою проведено кількісний та якісний аналіз змін, що відбулися на вітчизняному ринку корпоративного контролю, виявлено причини уповільнення концентраційної активності у 2008 році, окреслено шляхи подальшого розвитку ринку. На основі порівняння сучасних тенденцій розвитку процесів концентрації в Україні із хвилею концентрацій, що відбулась у США у 1980-х рр., здійснено оцінку їх ролі в оздоровленні економіки України. The article is devoted the investigation of modern stage of M&A cyclical development in Ukrainian economy. The quantitative and qualitative analysis of native market for corporate control changes has been made. The reasons for slowdown of M&A activity in the year 2008 have been determined. The ways of future development the market for corporate control have been defined. On the base of comparison of modern Ukrainian tendencies of M&A development with American M&A wave of 1980s the estimation of modern M&As' influence the revitalizing of Ukrainian economy has been made.

Description

Keywords

Citation

Герасименко А. Г. Аналіз впливу економічної кризи на розвиток ринку корпоративного контролю в Україні / А. Г. Герасименко// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 464–468. – Бібліографія: 14 назв.