Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено теорію кримінального права й криміналістики, положення формальнологічної теорії; загальну класифікацію знарядь і засобів вчинення злочину; приватну класифікацію окремих видів знарядь і окремих видів засобів вчинення злочину. Разработана теория уголовного права и криминалистики, положение формальнологической теории; общая классификация орудий и средств совершения преступления; частная классификация отдельных видов орудий и отдельных видов средств совершения преступления. In the article, the development of the theory of criminal law and criminology, provision of formal logical theory; general classification tools and means of committing a crime; Private classification of certain types of weapons and certain types of drugs crime.

Description

Keywords

знаряддя, засоби, злочин, склад злочину, закон, злочинець, покарання, орудия, средства, преступление, состав преступления, закон, преступник, наказание, tools, equipment, crime, crime, law, criminal, punishment

Citation

Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину / З. Романівка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 470–473. – Бібліографія: 3 назви.