Методологія колективного проектування складних об’єктів і систем у розподілених САПР

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Проектування комплексних об'єктів і систем вимагає співпраці різнопрофільних спеціалізованих команд, використання різних інструментів САПР, залучення інженерних баз даних та розподілених систем проектування. Придбання та впровадження проектними організаціями розподілених САПР, заснованих на Web-технологіях, стало стратегічною метою, що дає змогу краще підтримувати відносини як з працівниками, так і з партнерами й замовниками. Наведено огляд методології створення розподіленого колективного процесу проектування засобами CAПР, сполученої через Інтернет за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. Design of complex objects and systems requires the cooperation of multidisciplinary design teams, use of various CAD tools, bringing together engineering databases and distributed-based systems. Acquiring and deploying online-based distributed CAD within a design organization has become a strategic move to better maintain relationships with employees, partners and customers. This article presents the review of methodology for creating distributed collaborative CAD process, connected through Internet by modern telecommunication technologies.

Description

Keywords

Citation

Mатвійків О. М. Методологія колективного проектування складних об’єктів і систем у розподілених САПР / О. М. Mатвійків, M. В. Лобур, O. О. Лебедєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 564 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 11–18. – Бібліографія: 13 назв.