Деякі підходи до оцінки інвестиційних проектів з врахуванням їх ризикованості

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто проблеми визначення структури життєвого циклу інвестиційного проекту; запропоновано використання економічної амортизації як показника строку окупності капітальних вкладень; зроблено детальну розбивку життєвого циклу проекту на етапи з метою більш точного визначення потреби в коштах для його фінансування; виділено основні ризики, присутні в інвестиційній діяльності; розраховано загальний інвестиційний ризик проекту; запропоновано основні підходи до управління грошовими потоками з метою ефективного управління проектом. In article problems of definition of structure of project life cycle are considered; use of economic amortization as showing of recovery term of outlay of capital investments is offered; detailed breakdown of life cycle of the project on stages with the purpose of more exact definition of means need for its financing is made; the basic risks present in investment activity are allocated; the general investment risk of the project is determined; the basic approaches on management of monetary streams are offered with the purpose of efficient control the project.

Description

Keywords

Citation

Скоробогатова Н. Є. Деякі підходи до оцінки інвестиційних проектів з врахуванням їх ризикованості / Н. Є. Скоробогатова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 555–559. – Бібліографія: 6 назв.