Management of investment flows іn Ukrainian economy

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The paper considers the investment process from the point of national capital renewal in the system of strategically important markets of goods and services. The mechanisms and tools of investment flows management in the national economy in conditions of system crisis are proposed. It is proposed to manage just the reproductive processes according to the tendencies discovered by the author and concerning the transition of the national investment system from attracting new capital to reinvestment of enterprises profits in the real sector of the economy. Measures of the investment flows control are intended to create an effective institutional basis for the reproduction and involvement of financial resources into strategic activities and also foresee application of fast temporary regulators that must keep capital from its export abroad. Investment flows management strategy provide long-term application of the investments into strategic economic activities by means of preferential tax rates and rules that are to obtain resources from offshore zones by using financial amnesty instruments. Розглянуто інвестиційний процес з позицій оновлення вітчизняного капіталу в системі стратегічно важливих ринків товарів і послуг, запропоновано механізми та mінструменти управління інвестиційними потоками в національній економіці в умовах системної кризи. Запропоновано управляти саме відтворювальними процесами, що обґрунтовується виявленою автором тенденцією щодо переходу національної інвестиційної системи від залучення нових капіталовкладень до реінвестування прибутку підприємств реального сектору економіки. Заходи з управління інвестиційними потоками мають на меті створити ефективний інституціональний базис для відтворення і залучення фінансових ресурсів у стратегічні види діяльності, а також передбачають застосування швидких тимчасових регуляторів, які повинні втримати капітал від вивезення за кордон. Стратегія управління інвестиційними потоками передбачає застосування норм довгострокового сприяння залученню інвестицій в стратегічні види економічної діяльності за допомогою пільгових ставок податків, а також норм швидкого залучення ресурсів з офшорних зон за допомогою важелів фінансової амністії.

Description

Keywords

investment management, investment strategy, the institutional basis of investment, public investment management, управління інвестиціями, інвестиційна стратегія, інституціональний базис інвестування, інвестиційні потоки

Citation

Layko O. I. Management of investment flows іn Ukrainian economy / O. I. Layko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 779 : Проблеми економіки і управління. – С. 188–196. – Bibliography: 9 titles.