Rola sieci społecznościowych w działalności informacyjno – komunikacyjnej polskich bibliotek uczelnianych

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Nieustanny wzrost popularności portali społecznościowych w Polsce determinuje wszelakie organizacje do podejmowania inicjatyw określanych jako social media marketing. W ten trend wpisują sie także biblioteki uczelni wyższych, czyniąc z serwisów internetowych ważne narzędzie komunikacyjne i marketingowe. Artykuł podejmuje próbę analizy i oceny aktywności krajowych bibliotek uczelni wyższych w serwisach społecznościowych. Wnioski oparto na badaniach ankietowych oraz na analizie uczelnianych stron w wybranych portalach. The growing popularity of social networking sites in Poland, determines all organizations to take initiatives identified as a social media marketing. This trend is also more popular in libraries of higher education, making social services an important communication and marketing tool. This paper attempts to analyse and evaluate the activity of national university libraries in community services. The conclusions are based on survey results and on the analysis of university websites in selected portals. Упродовж останніх років у всьому світі спостерігається стрімкий розвиток нових порталів соціальних мереж, що стимулює інституції організовувати маркетингову діяльність, пов’язану з соціальними медіа. У доповіді пропонується аналіз, порівняльна характеристика і показники активності бібліотек державних ВНЗ у соціальних мережах. Висновки ґрунтуються на анкетуванні і проведеному аналізі сторінок бібліотек на вибраних порталах.

Description

Keywords

social media, sieci społecznościowe, marketing biblioteczny, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus, Pintеrest, social media, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus, Pintеrest, соціальні медіа, соціальні мережі, бібліотечний маркетинг, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus, Pintеrest

Citation

Jakubiec A. Rola sieci społecznościowych w działalności informacyjno – komunikacyjnej polskich bibliotek uczelnianych / Anna Jakubiec, Marzena Pazdur // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 402–415. – Bibliografia.