Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі із змінною основою логарифму. Вибір основи

No Thumbnail Available

Date

2019-12-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено залежність параметрів логарифмічних АЦП із змінною основою логарифма від значення цієї основи. Подано способи вибору бажаного значення основи логарифма для забезпечення потрібної точності та швидкодії ЛАЦП
Dependence of logarithmic ADCs parameters with variable logarithm basis on the value of this basis is investigated. Ways to select the desired value of the logarithm basis to provide the desired accuracy and speed logarithmic ADCs

Description

Keywords

логарифмічні АЦП, класи, параметри, змінна основа логарифму, вибір, logarithmic ADCs, classes, parameters, the variable basis of the logarithm, choice

Citation

Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі із змінною основою логарифму. Вибір основи / З. Р. Мичуда, Л. З. Мичуда, Г. С. Єлісєєва, Б. О. Юськів // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 7–18.