Оптимізація конструкції пуансона технологічної оснасткиштампу з метою підвищення його експлуатаційних характеристик

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Проведено аналіз конструкції та креслення пуансона, який забезпечує гнуття деталі у процесі її виготовлення штампуванням. Особливу увагу приділено аналізу варіанта пуансона, який у процесі зміни умов експлуатації, що призвело до зміни навантаження, руйнувався. Запропоновано конструкцію пуансона, яка витримує змінені умови роботи.
The analysis of the design and drawing punch, which provides flexible parts during it`s production stamping. Special attention is paid to the analysis of the punch options, which are the process of changing operating conditions. The construction of the punch, which maintains altered conditions was offered.

Description

Keywords

конструкція пуансона, штампування, метод скінченних елементів, design of the punch, punching, finite element method

Citation

Бойко М. В. Оптимізація конструкції пуансона технологічної оснасткиштампу з метою підвищення його експлуатаційних характеристик / М. В. Бойко, О. Т. Велика, С. Є. Лясковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 36–40.