Система централізованого незалежного тестування Полтавського університету економіки і торгівлі

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто особливості системи централізованого незалежного тестування (ЦНТ), яка впроваджується в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Розкрито структуру системи, визначено роль і місце у системі інструментальних засобів комп’ютерного тестування – систем OpenTEST і Moodle. Показані особливості спеціалізованої комп’ютерної аудиторії для проведення тестування. The features of centralized independent testing system, is being implemented in Poltava University of Economics and Trade are considered in the article. The structure of the system, the role and the place in the computer-based testing tools of the systems OpenTEST and Moodle are described. The peculiarities of specialized classroom for computer testing are given.

Description

Keywords

комп’ютерне тестування, інструменти комп’ютерного тестування, оцінювання рівня знань студентів, поточний і підсумковий контроль, computer testing, computer testing tools, assessment of students' knowledge, monitoring and summative assessment

Citation

Юдін О. М. Система централізованого незалежного тестування Полтавського університету економіки і торгівлі / Олександр Миколайович Юдін // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ої Науково-практичної конференції, 18–20 листопада 2014 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 17–22. – Бібліографія: 3 назви.