Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто еволюцію та перспективи розвитку проектного менеджменту. Проана-лізовано вплив науково-технічного прогресу в галузі інформаційно-комунікаційних технологій на удосконалення механізмів проектного менеджменту, виділено рушійні сили цих перетворень. Розкрито сутність формування віртуальних проектних організаційних систем управління в сучасних умовах, проаналізовано їх сильні та слабкі ознаки. An evolution and prospects of development of project management is considered in the article. Influence of scientific and technical progress is analysed in industry of informatively communication technologies on the improvement of mechanisms of project management, motive forces of these transformations are selected. Essence of forming of virtual project organizational control the system is exposed in modern terms, they are analysed strong and weak sides.

Description

Keywords

управління проектами, проектний менеджмент, еволюція, віртуальне середовище, організаційна структура управління, management, project management, evolution, virtual environment, organizational structure of management, projects

Citation

Новаківський І. І. Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту / І. І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 163–174. – Бібліографія: 7 назв.