Дослідження автоколивань свердла для глибокого свердління деталей

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Описано методику досліджень коливань свердла в процесі свердління глибоких отворів. Запропоновано аналітичні залежності, що дають змогу проводити теоретичний аналіз впливу окремих параметрів режиму різання, властивостей оброблюваного матеріалу та конструкції інструменту на вібростійкість свердла. In paper the technique of research of oscillations of a drill is circumscribed during drilling a deep hole. The analytical dependences are offered which allow to produce the theoretical analysis of influence of separate parameters of modes of cutting, properties of a worked stock and construction of the tool on vibrational stability of a drill.

Description

Keywords

Citation

Брощак І. І. Дослідження автоколивань свердла для глибокого свердління деталей / І. І. Брощак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 11-14. – Бібліографія: 6 назв.