Розробка тестових завдань та їх застосування для підсумкового контролю знань студентів з гуманітарних дисциплін: аналіз досвіду

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Тестування має ряд важливих переваг. Ці переваги існують лише при дотриманні технології розробки тестів. Підсумкове тестування сприяє більш повній і гармонійній реалізації дидактичних принципів. Тестове оцінювання навчальних досягнень студентів виконує функцію відслідковування структури знань студентів, що дозволяє удосконалювати зміст окремих тем та методи їх викладання.Testing has several important advantages. These benefits exist only if the technology development test. Final testing contributes to a more complete and harmonious implementation of didactic principles. Test evaluation of educational achievements of students serves as tracking students' knowledge structure that allows to improve the content of individual topics and methods of teaching.

Description

Keywords

тест, дидактичні принципи, репрезентативність тесту, структура знань студента, test, didactic principle, representative test, student knowledge structure

Citation

Бущак Г. А. Розробка тестових завдань та їх застосування для підсумкового контролю знань студентів з гуманітарних дисциплін: аналіз досвіду / Г. А. Бущак // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 8–12 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 99–104. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By