Використання багаторезисторного подільника напруги для забезпечення метрологічної надійності вимірювальних каналів кібер-фізичних систем

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НВФ «Українські технології»

Abstract

Проведено аналіз вимог до формування точок метрологічної перевірки вимірювальних каналів кібер-фізичних систем на базі аналого-цифрових перетворювачів (АЦП). Проведено аналіз похибки точки метрологічної перевірки сформованої з використанням багаторезисторного подільника напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Запропоновано підходи до реалізації джерела напруги живлення багаторезисторного подільника напруги, що дозволяють звести метрологічну перевірку навіть багато діапазонних АЦП до метрологічної перевірки цього джерела напруги. There is analyzed requirements to testing points generation for metrology verification of measurement channels of cyber-physical systems based on analog to digital converters (ADC). The analysis of error was done of testing point generated by multi-resistors voltage divider with averaging of voltages of all resistors. There are proposed approaches of reference voltage source design, which simplify metrology verification of multi-range ADC to metrology verification of this reference voltage source.

Description

Keywords

багаторезисторний подільник напруги, метрологічна перевірка, повірка, multi-resistor voltage divider, metrology verification, verification

Citation

Кочан Р. В. Використання багаторезисторного подільника напруги для забезпечення метрологічної надійності вимірювальних каналів кібер-фізичних систем / Р. В. Кочан // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали І Наукового семінару, 25–26 червня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – С. 114–118. – Бібліографія: 17 назв.