До історії написання поеми “Єретик” Т. Шевченка

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Стаття пов’язана з висвітленням деяких моментів історії написання поеми “Єретик” Т. Шевченка. О. Качала звертається до джерел написання поеми, прослідковує зв’язок автора поеми про Яна Гуса із деякими визначними вченими його доби (ХІХ ст.), зокрема з П. Й. Шафариком, якому цей твір був присвячений. Знайшла своє відображення в цьому дослідженні і шевченківська тема в чеській літературі, а також питання чеських перекладів поеми “Єретик”. Спираючись на праці українських і чеських письменників, літературознавців, істориків, автор розкриває перед нами образ Шевченка як виразника ідеї єднання слов’янських народів, а поему “Єретик” називає найвизначнішим твором поета періоду 1843-47 рр., що завжди привертала до себе увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних письменників, літературознавців, перекладачів. Стаття розрахована на широкий загал шанувальників творчості Кобзаря. The article deals with the throwing light upon some moments of writing of T. Shevchenko’s poem Heretic. The researcher appeals to the sources of writing of the poem, observes the relation of the author of poem about Jan Hus to some prominent scholars of that period (19th century), specifically P. J. Safaryk, whom the poem was dedicated to. The subject of Shevchenko in Czech literature and the issue of Czech translations of poem Heretic also were reflected in this research. Basing himself on the works of both Ukrainian and Czech writers, literary scholars, historians, the author reveals Shevchenko as a spokesman of the idea of Slavonic nations unity. And poem Heretic is stated to be the greatest Shevchenko’s writing in the period of 1843-47, which always had been drawing attention of many native and foreign writers, literary scholars, translators. The article can be useful and valuable for all those who take an interest in Kobzar’s creative work.

Description

Keywords

Citation

Качала О. А. До історії написання поеми “Єретик” Т. Шевченка / О. А. Качала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 465 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 117–123. – Бібліографія: 13 назв.