Дослідження впливу розподілу коренів характеристичного полінома на характеристики перехідних процесів у динамічній системі

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто двомасову динамічну систему третього-п'ятого порядків. Досліджено вплив розподілу коренів характеристичного полінома системи на якісні та кількісні показники функціонування системи. Порівняно пропонований підхід з відомим. Рассмотрено двухмассовую динамическую систему третьего-пятого порядков. Исследовано влияние распределения корней характеристического полинома системы на качественные и количественные показатели функционирования системы. Проведено сравнение предлагаемого подхода с существующими. A two-mass dynamic system of 3-5 orders is consider. The influence of the distribution of system polynomial roots on qualitative and quantitative performance indicators systems is investigated. A comparison of the proposed approach with the existing ones has been done. A two-mass dynamic system of 3-5 orders is consider. The influence of the distribution of system polynomial roots on qualitative and quantitative performance indicators systems is investigated. A comparison of the proposed approach with the existing ones has been done.

Description

Keywords

динамічна система, характеристичний поліном, стандартна лінійна форма, функція покарання, інтегральний показник якості, динамическая система, характеристический полином, стандартная линейная форма, функция наказания, интегральный показатель качества, dynamic system, characteristic polynomial, standard linear form, penalty function, quality index

Citation

Демків І. І. Дослідження впливу розподілу коренів характеристичного полінома на характеристики перехідних процесів у динамічній системі / І. І. Демків // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 131–140. – Бібліографія: 6 назв.