Розробка безпровідної системи завадостійкої сигналізації на базі технології Lora

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-04-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття стосується розроблення безпровідної системи завадостійкої сигналізації зі зворотним зв’язком на базі технології LoRa. Актуальність роботи полягає у тому, що питання захисту свого майна від грабіжників завжди важливе. Також важливо, щоб система сигналізацї була універсальною і недорогою річчю, яка окупиться за короткий проміжок часу, водночас забезпечувала б високий рівень захисту. Сьогодні проблема у тому, що навіть за просту систему захисту доведеться добре заплатити, не тільки за сам пристрій, але й за його інсталяцію. Під час інсталяції прилад під’єднують до бортової системи автомобіля, і ця операція також коштує немало. У майбутньому, якщо система зламається, доведеться везти автомобіль в сервіс і деінсталювати, а в машині залишаться порізані проводи. Усе це спонукає до розроблення схожої системи, яка не матиме таких недоліків, яку зможе купити кожен й інсталяція якої не потребуватиме професійних навичок. Саме це стало основною ідеєю цієї роботи.
The paper is devoted to the development of a wireless noise-proof system with feedback based on LoRa technology. The relevance of the work lies in the fact that the issue of protecting your property from burglars is always on the agenda. It is also important that the alarm system is universal, it should also be an inexpensive thing that would pay for itself in a short period of time, while at the same time providing a high level of protection. Currently, the next problem is that to buy even a simple protection system you will have to pay well, not only for the device itself, but also for its installation. During installation, the device is connected to the on-board system of the car and this operation also costs a lot, in the future if the purchased system breaks down, you will have to take the car to the service and uninstall everything, while the cut conductors will remain in the car. All this prompts the idea of developing such a system that will not have such disadvantages, which everyone can buy and the installation does not require professional skills, this was the main idea for the paper.

Description

Keywords

LoRa, сигналізація, STM32, кодування, шифрування, LoRa, alarm, STM32, coding, encryption

Citation

Фабіровський С. Розробка безпровідної системи завадостійкої сигналізації на базі технології Lora / С. Фабіровський, О. Москалюк // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки — Vol 1. — № 1. — С. 94–104.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By