Розвиток експортно-імпортної діяльності України в умовах євроінтеграції

dc.citation.epage18
dc.citation.journalTitleПроблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
dc.citation.spage16
dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка»
dc.contributor.authorБублик, М. І.
dc.contributor.authorМедвідь, Р. В.
dc.coverage.temporal16 травня 2018 року Львів
dc.date.accessioned2020-02-19T09:34:49Z
dc.date.available2020-02-19T09:34:49Z
dc.date.created2018-05-16
dc.date.issued2018-05-16
dc.format.extent16-18
dc.format.pages3
dc.identifier.citationБублик М. І. Розвиток експортно-імпортної діяльності України в умовах євроінтеграції / М. І. Бублик, Р. В. Медвідь // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 року Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 16–18. — (Економіка експортно-імпортної діяльності).
dc.identifier.citationenBublyk M. I. Rozvytok eksportno-importnoi diialnosti Ukrainy v umovakh yevrointehratsii / M. I. Bublyk, R. V. Medvid // Problemy ekonomiky, finansiv ta upravlinnia eksportno-importnoiu diialnistiu : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, 16 travnia 2018 roku Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 16–18. — (Ekonomika eksportno-importnoi diialnosti).
dc.identifier.isbn978-966-941-188-4
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45782
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofПроблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2018
dc.relation.references1. Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=EN.
dc.relation.references2. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? /під редакцією Майкла Емерсона і Вероніки Мовчан: посібник з трилогії, яка пояснює зміст Угод про асоціацію і ПВЗВТ з Україною, Грузією та Молдовою. − Центр європейських політичних досліджень (CEPS), Брюссель, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), Київ. 2016. 267 с.
dc.relation.references3. O. Бетлій, М. Риженков, К. Кравчук, В. Кравчук, І. Коссе, С. Галько, Д. Науменко, В. Мовчан, І. Бураковський, Г. Кузнецова. Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління. — ¬ «Альфа-ПІК» 2014. — 140 с.
dc.relation.references4. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2017 році – Київ, 2018. – (Держаналітінформ). – (Статистичний збірник).
dc.relation.referencesen1. Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [Electronic resource], 2014, Access mode: http://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=EN.
dc.relation.referencesen2. Pohlyblennia vidnosyn mizh YeS ta Ukrainoiu. Shcho, chomu i yak? /pid redaktsiieiu Maikla Emersona i Veroniky Movchan: posibnyk z trylohii, yaka poiasniuie zmist Uhod pro asotsiatsiiu i PVZVT z Ukrainoiu, Hruziieiu ta Moldovoiu. − Tsentr yevropeiskykh politychnykh doslidzhen (CEPS), Briussel, Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii (IED), Kyiv. 2016. 267 p.
dc.relation.referencesen3. O. Betlii, M. Ryzhenkov, K. Kravchuk, V. Kravchuk, I. Kosse, S. Halko, D. Naumenko, V. Movchan, I. Burakovskyi, H. Kuznetsova. Ekonomichna skladova Uhody pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: naslidky dlia biznesu, naselennia ta derzhavnoho upravlinnia, ¬ "Alfa-PIK" 2014, 140 p.
dc.relation.referencesen4. Spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta krainamy YeS u 2017 rotsi – Kyiv, 2018, (Derzhanalitinform), (Statystychnyi zbirnyk).
dc.relation.urihttp://eurlex
dc.rights.holder© Національний університет «Львівська політехніка», 2018
dc.rights.holder© Бублик М. І., Медвідь Р. В., 2018
dc.titleРозвиток експортно-імпортної діяльності України в умовах євроінтеграції
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2018_Bublyk_M_I-Rozvytok_eksportno_importnoi_16-18.pdf
Size:
320.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2018_Bublyk_M_I-Rozvytok_eksportno_importnoi_16-18__COVER.png
Size:
463.01 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: