Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі аналізування наукових праць та нормативно-правової бази уточнено сутність поняття “толінгові операції”. Сформовано типову модель здійснення операції з переробки давальницької сировини, виокремлено та охарактеризовано ключові етапи такої операції. Ідентифіковано особливості оподаткування толінгових та суміжних із ними операцій. Проаналізовано форми розрахунків за толінговими операціями. Виконано SWOT-аналіз підприємств легкої промисловості, що працюють за умов толінгу. In the article on the basis of analysis of scientific works and normatively-legal base essence of concept “tolling operations” is specified. The typical model of realization of operation is formed from processing of goods made on commission, the key stages of such operation are distinguished and described. The features of taxation of tolling and contiguous with them operations are identified. The forms of calculations are analysed on tolling operations. It is executed SWOT-analysis of enterprises of light industry, that work on the terms of tolling.

Description

Keywords

толінг, операції з давальницькою сировиною, митний режим “переробка на митній території України”, оподаткування, митне оформлення, tolling, tolling operations, the customs regime of “processing on the customs territory of Ukraine”, taxation, custom registration

Citation

Мельник О. Г. Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності / О. Г. Мельник, З. М. Дутко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 348–358. – Бібліографія: 18 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By