Повітророзподіл із утворенням закрученої і віяльної настильної струмини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Наведено результати експериментальних досліджень подачі припливного повітря в приміщення повітророзподільником з утворенням закрученої і віяльної настильної струмини для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку. Було виконано експериментальні дослідження за складеною матрицею планування чотирифакторного експерименту та отримані графічні залежності; побудовані номограми. Одержані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітро-розподілу із використанням закручених і віяльних настильних струмин. In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates twisted and spreaded air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix were carried out; graphycal dependences have been obtained as well 4-factor chart has been design. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with twisted and spreaded air jets.

Description

Keywords

Citation

Повітророзподіл із утворенням закрученої і віяльної настильної струмини / О. Т. Возняк, Х. В. Миронюк, І. Є. Сухолова, А. О. Четербок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 32–35. – Бібліографія: 10 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By