Дослідження неусталених режимів роботи у привідній системі шахтної підіймальної установки з урахуванням маси каната

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Пропонується нелінійна математична модель неусталених режимів роботи, побудована з урахуванням пружинно-інерційних властивостей каната шахтної підіймальної системи. Рівняння руху системи записані на основі застосування дискретної розрахункової моделі зі змінними пружно-пропорційними параметрами. Враховуються електромагнітні явища в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконується числовим методом. Наводяться результати числової реалізації побудованої моделі.
The non–linear mathematic model of transition process in according to elastic-inert qualities of the rope in mining elevating plant is proposed. The equation of the movement system on the base of usage of discredited calculating models with changeable elastic-proportional parameters. Electromagnetic phenomena in asynchronous engine are taken into account. The joint integration of the received system of differential equations is carried out by numerical method. The results of numerical realization of a build model are given.

Description

Keywords

Citation

Харченко Є. В. Дослідження неусталених режимів роботи у привідній системі шахтної підіймальної установки з урахуванням маси каната / Є. В. Харченко, Л. В. Семчук // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 40. — С. 262–271.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By