Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Наведено результати історико-правового дослідження однієї з форм реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, а саме спростування підозри (обвинувачення). Акцент ставиться на поєднання ретроспективного досвіду адвокатури та обвинувачення з виокремленням основних елементних складових формування процесу спростування у кримінальному провадженні. Наведены результаты историко-правового исследования одной из форм реализации функции защиты в уголовном производстве, а именно опровержения подозрения (обвинения). Акцент ставится на сочетании ретроспективного опыта адвокатуры и обвинения с выделением основных элементных составляющих формирования процесса опровержения в уголовном производстве. The article is devoted to the historical legal research of a specific form of criminal protection meaning refutation of suspicion (accusation). It is accentuated the need of a retrospective experience combination taking into account advocacy and prosecution. Besides, there are emphasized key elements in the formation of the refutation process in criminal proceedings.
Description
Keywords
спростування підозри (обвинувачення), адвокатура, функція захисту, кримінальне провадження, опровержение подозрения (обвинения), адвокатура, функция защиты, уголовное производство, refutation of suspicion (accusation), advocacy, criminal protection, criminal proceedings
Citation
Римарчук Г. С. Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні / Г. С. Римарчук, С. О. Сорока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 449–454. – Бібліографія: 12 назв.