Застосування другого методу Неймана для створення моделі гравітаційного поля землі за даними супутникової градієнтометрії

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Останніми досягненнями науки у сфері супутникової геодезії є проект Європейського космічного агентства (ESA) - супутник GOCE, який використовує метод супутникової градіентометрії. Гравітаційне поле Землі зручно представити у вигляді ряду сферичних гармонійних функцій на основі моделювання гравітаційного поля Землі так званими коефіцієнтами Cnm та Snm. Робота присвячується апробаії другого методу Неймана, що заснований на квадратурних формулах Гаусса-Лежандра для побудови моделі гравітаційного поля Землі за даними супутникової градієнтометрії. Последним достижением науки в сфере спутниковой геодезии является проект Европейского космического агентства, миссия GOCE, которая использует метод спутниковой градиентометрии. Гравитационное поле Земли удобно представить в виде ряда сферических гармонических функций для моделирования гравитационного поля конечным числом параметров коеффициентов Cnm Snm. Работа посвящается апробации второго метода Неймана, который основан на квадратурных формулах Гаусса-Лежандра для построения модели гравитационного поля Земли по данным градиентометрии спутника GOCE. The project of European Space Agency and a recent achievement in satellite geodesy, the GOCE satellite mission (Gravity of Field and Steady-State of Ocean Circulation Explorer) exploits a method of satellite gradientometry. Gravitational field of the Earth is usually represented as a finite series of spherical harmonic functions, the model containing a finite number of coefficients, Cnm, Snm. The coefficients Cnm, Snm are derived in our work, based on the second method of Neumann and the Gauss-Legandre quadrature decomposition.
Description
Keywords
супутникова градієнтометрія, квадратурні формули, GOCE, гармонічні коефіцієнти Cnm та Snm, спутниковая градиентометрия, квадратурные формулы, GOCE, гармонические коэффициенты Cnm и Snm, satellite gradientometry, quadrature formulas, GOCE, harmonic coefficients Cnm, Snm
Citation
Марченко О. М. Застосування другого методу Неймана для створення моделі гравітаційного поля землі за даними супутникової градієнтометрії / О. М. Марченко, О. М. Лопушанський // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 7–9. – Бібліографія: с. 9.