Сучасні тенденції розвитку закладів ресторанного господарства у Вінницькій області

Abstract

Description

Keywords

Citation

Тимуш А. Ю. Сучасні тенденції розвитку закладів ресторанного господарства у Вінницькій області / А. Ю. Тимуш, Д. В. Котов, І. О. Мазуркевич // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 277–279. — (Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By