Формування інноваційної стратегії управління корпоративними правами держави

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто особливості утворення та функціонування підприємств з державною часткою у статутному фонді. Систематизовано нормативно-правову базу утворення державних підприємств, визначено галузеву структуру державного сектора економіки та проаналізовано бюджетну ефективність державних підприємств. На основі проведеного аналізу визначено причини неефективного управління державної власності в Україні та розроблено рекомендації, запровадження яких сприятиме розвитку стратегії управління корпоративними правами України. In the article the features of forming and functioning of enterprises with a state interest in a capital are considered. Legal foundation of such enterprises is systematized, branch structure is determined and the budgetary efficiency of state enterprises is analyzed. On the basis of analysis, the reasons of ineffective management of public sector of economics in Ukraine are considered and the recommendations to improve the corporate rights government strategy of Ukraine are offered.
Description
Keywords
приватизація, акціонування, корпоратизація, корпоративні права держави, державне підприємство, корпоративне управління, privatization, go public, go corporate, state corporate rights, state enterprise, corporate governance
Citation
Свечкіна А. Л. Формування інноваційної стратегії управління корпоративними правами держави / А. Л. Свечкіна, І. В. Кравцова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 60–65. – Бібліографія: 19 назв.