Дослідження бюджетно-податкової політики у сфері державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено бюджетно-податкову політику у сфері державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві. Проаналізовано особливості бюджетно-податкової політики засобами кластерного аналізу факторів формування техногенних збитків на макрорівні. Кластерні моделі факторів формування техногенних збитків було побудовано як за видами економічної діяльності, так і за їх просторовою концентрацією методом нечітких С-середніх. Обґрунтовано доцільність розроблення сучасного інструменту фіскальної політики, який покращуватиме господарський механізм у сфері державного регулювання техногенних збитків, а також запропоновано шляхи його формування. In order to study fiscal policy on state regulation of man-made damage to the national economy, the theoretical principles of application of its instruments under conditions of incomplete information and uncertainty of the future have been summarized in this paper. According to objectives of the research tasks appropriate level of environmental taxes on factors of the levels of man-made damage to the national economy, and the study of features of fiscal policy means cluster analysis and the formation of approaches to the selection of effective economic instruments of state regulation of man-made damages, aimed at reducing the impact of destructive factors and promotion of environmental activities in the national economy the following results have been obtained. There have been built cluster model factors of man-made losses on the spatial concentration of economic activities by fuzzy C-means. The expediency of developing modern tools of fiscal policy have been justified. This will improve the economic mechanism in the field of state regulation of man-made damage, according to the needs of each specified cluster. It has been proposed to amend the key instrument of fiscal policy in the study area - environmental tax - according to the nature of the clusters. It has been recommended to apply the stimulating tools for objects belonging to the cluster with low levels of the factors of man-made damages, supporting tools - cluster with average levels of factors, constrainting tools - the cluster of high levels of factors and reorganising tools - cluster with critical levels of factors.
Description
Keywords
техногенні збитки, національне господарство, фіскальна політика, кластерний аналіз, метод нечітких С-середніх, види економічної діяльності, просторова концентрація, man-made damages the national economy, fiscal policy, cluster analysis, the method of fuzzy C-means, economic activities, the spatial concentration
Citation
Кузьмін О. Є. Дослідження бюджетно-податкової політики у сфері державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві / О. Є. Кузьмін, М. І. Бублик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 797 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 447–460. – Бібліографія: 15 назв.