Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Кластери розглянуто як складову інноваційної структури з погляду трансформації власності. Показано пряму залежність виникнення кластерів від соціальноекономічних процесів у світі. Зроблено спробу самостійно дати визначення поняття “кластер”. Запропоновано поняття “ефект кластерного утворення”. Показано, що будьякий кластер має інноваційну складову. Виділено основні ознаки кластера, які відрізняють його від інших утворень.
In this article it was investigated clusters as the part of innovative structures as property transformation. It was shown a direct dependence of clusters from socio-economic processes in the world. There is an attempt to define the term “cluster”. To propose for use the term the effect of cluster formation. It was shown that any cluster is an innovative component. There is indicated the main signs of clusters that distinguish it from other entities.

Description

Keywords

кластери, трансформація власності, ефект кластерного утворення, цикл трансформації власності, інноваційна структура, конкуренція, кооперація, синергія, clusters, property`s transformation, the effect of cluster formation, cycle of property`s transformation, innovative structure, competition, cooperation, synergy

Citation

Познякова О. І. Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур / О. І. Познякова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 135–142.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By