Правова соціалізація особи як об’єкт теоретично-правового дослідження

Abstract

Розглянуто теорію правової соціалізації особи. Сформульовано основні підходи до визначення поняття “правова соціалізація особи”.
The article deals with a theory of legal socialization of a person. Wee have formulated basic approaches to the definition of the notion “legal socialization of a person”.
В статье рассматривается теория правовой социализации человека. Мы сформу- лировали основные подходы к определению понятия “правовая социализация человека”.

Description

Keywords

правова соціалізація, особистість, правове виховання, правова діяльність, legal socialization, individual, legal education, legal activity, правовая социализация, личность, юридическое воспитание, юридическая деятельность

Citation

Парута О. Правова соціалізація особи як об’єкт теоретично-правового дослідження / Олена Парута // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 37–41. — (Теорія та філософія права).