Управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Abstract

Description

Keywords

Citation

Миськів О. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства / Олеся Миськів, О. О. Корчинська // 77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 7 листопада 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 35–36. — (Адміністративний менеджмент).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By