Перспективи та проблеми використання одноточкових промислових пірометрів як скануючих

Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Вводиться термін "одноточковий пірометр вимірювання", поряд з терміном "скануючий пірометр". З метою розширення сфери використання промислових одноточкових пірометрів пропонується їх застосування в системі зі скануючим пристроєм для температурної діагностики обертових цементних печей, прокату листового металу, пластмаси, скла, великогабаритних деталей машин, елементів та вузлів іонно-плазмового напилення тощо. Вводится термин "одноточечный пирометра излучения", наряду с термином "сканирующий пирометр". С целью расширения сферы использования промышленных одноточечных пирометров предлагается применение их в системе со сканирующим устройством для температурной диагностики вращающихся цементных печей, прокатного листа, пластмассы, стекла, крупногабаритных деталей машин, элементов и узлов ионно-плазменного напыления и т.п. The term of single-point radiation pyrometer unlike of the scanning pyrometer term is introduced in this article. It is proposed here to use the industrial single-point pyrometers in the system with the scanning device for temperature diagnostics of rotary cement furnaces, rolled metal sheet, plastic, glass, large-sized machine details, details and nodes during ionic-plasma dusting and etc. Such applicatio of the industrial single-point pyrometers permits to extend the sphere of their use.
Description
Keywords
Citation
Гоц Н. Перспективи та проблеми використання одноточкових промислових пірометрів як скануючих / Наталія Гоц, Віктор Засименко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 57. – С. 56–58. – Бібліографія: 7 назв.