Врахування чинника організаційної культури в управлінні інноваційними процесами в українських вищих навчальних закладах

Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Досліджено коло питань освітнього менеджменту, що пов’язані із входженням української вищої освіти до європейського освітнього простору. При вивченні особли¬востей впровадження інноватики обґрунтовується взаємодія нових суспільно-еконо¬мічних вимог до якості освіти та факторів організаційної культури, що підтверджує необхідність їх врахування як одного з чинників управління інноваційними процесами у вищих навчальних закладах України. A series of issues were studied in this paper of educational management concerning with incorporation of Ukrainian high school into european educational space. Studying the peculiarities of implementation of innovations the exchange is grounded of new social and economical demands with factors of organizational culture. His confirms the necessity to take into account these peculiarities as one among other factors guiding the innovational proccesses in high educational establishments of Ukraine.
Description
Keywords
Citation
Поплавська Ж. В. Врахування чинника організаційної культури в управлінні інноваційними процесами в українських вищих навчальних закладах / Ж. В. Поплавська, О. Є. Смолінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 524–528. – Бібліографія: 13 назв.