Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні

Abstract
У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Враховуючи спільність процесу, під експертним дослідженням що проводиться у кримінальному провадженні за ініціативою органу досудового розслідування, слід розуміти судову експертизу.
In the article on the basis of the analysis of normative legal acts the peculiarities of conducting expert research in criminal proceedings are considered. Taking into account the commonality of the process under expert investigation, which is conducted in a criminal proceeding on the initiative of the body of pre-trial investigation, it is necessary to understand the legal expertise.
В статье на основе анализа нормативно-правовых актов рассмотрены особенности проведения экспертного исследования в уголовном производстве. Учитывая общность процесса под экспертным исследованием, проводимым в уголовном производстве по инициативе органа досудебного расследования, следует понимать судебную экспертизу.
Description
Keywords
експертне дослідження, кримінальне провадження, підстави проведення експертного дослідження, судова експертиза, expert research, criminal proceedings, grounds for conducting expert research, forensic examination, экспертное исследование, уголовное производство, основания проведения экспертного исследования, судебная экспертиза
Citation
Бараняк В. Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні / Володимир Бараняк, Олег Несімко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 906 (20). — С. 124–128.