Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону

Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Стаття присвячена розробленню теоретичних основ підвищення корозійної стійкості бетонів захисними покриттями на основі поліметилфенілсилоксану, наповненого алюмінію та цинку оксидами. Встановлено технологічні властивості вихідних композицій для захисних покриттів, способи нанесення на поверхню бетону та досліджено умови формування. Встановлено, що формування матрично-оксидної структури покриття під час затверднення відбувається за рахунок полімеризації поліметилфенілсилоксану. Визначено оптимальну товщину захисного шару покриття на поверхні бетону. Підтверджено високу ізолювальну та гідрофобізувальну здатність захисних покриттів, яка залежить від вмісту поліметилфенілсилоксану та гексафлюорсилікату натрію. Проведено оптимізацію складу захисного покриття та досліджено вплив добавок Na2SiF6 та каолінового волокна на показники водопоглинання, хімічної та біологічної стійкості обробленого бетону. Експериментально підтверджено підвищення корозійної стійкості обробленого бетону до дії іонів Mg2+ та SO4 2– відповідно на 20–35 та 18–21 %. Встановлено вплив складу вихідної композиції на адгезійну міцність, суцільність та довговічність захисного покриття. Методами фізико-хімічного аналізу підтверджено високу біостійкість захищеного бетону до дії мікрофлори лісового грунту. The thesis is devoted to the development of theoretical bases of the corrosion resistance of concrete by protective coatings on the base of polymethylphenylsiloxane filled with aluminum and zinc oxides. The technological properties of protective coatings compositions were investigated by methods of physical and chemical analysis, methods of the concrete surface coating and form conditions were shown. Determined that the forming matric-oxide structure covering in the process of hardening passpasses behind counting polymerization polymethylphenylsiloxane. Fixed optimal thickness protective layer of covering on the concrete`s surface. Optimization of the composition of the protective coating was done and the effect of additives on the performance of water absorption, chemical and biological corrosion resistance of the treated concrete were investigated. The influence of composition on adhesive strength, integrity and durability of the protective coating were established. The technical specifications for obtaining initial compositions of protective coatings and technological regulations of its production were designed. Methods of physical and chemical analysis confirmed high biostation of the protect concrete to action microflora of forest soil.
Description
Keywords
захисні покриття, компонентні склади, водопоглинання, адгезійна міцність, хімічна, біологічна та корозійна стійкість, довговічність
Citation
Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону / М. М. Гивлюд, Н. П. Сташко, Н. І. Топилко, Р. М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 76–82. – Бібліографія: 5 назв.