Ємнісний вологомір

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розроблено структуру ємнісного вологоміра капілярно-пористих матеріалів, в якому передбачено зменшення похибки вимірювання від нестабільних діелектричних втрат. Разработана структура емкостного влагомера капиллярно-пористых материалов, в котором предусмотрено уменьшение погрешности измерения от нестабильных диэлектрических потерь. The structure of a capacitor measuring instrument of humidity capillary-porous materials in which reduction of an error of measurement from astable dielectric losses provided is developed.
Description
Keywords
Citation
Куцевол О. Ємнісний вологомір / Олег Куцевол, Микола Куцевол, Василь Петрук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – Випуск 73. – С. 95–96. – Бібліографія: 5 назв.