Експериментально-статистичне моделювання тріщиностійкості бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю. Частина ІІ

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Одним із перспективних конструкційних матеріалів, що дає змогу компенсувати такі недоліки бетону, як низька міцність під час розтягування та висока крихкість руйнування, є дисперсно армовані бетони – фібробетони. Наявність армуючих волокон у бетоні за умови їх оптимального вмісту підвищує щільність, однорідність та зменшує ризики тріщино- утворення, що дає можливість прогнозувати вищу витривалість, динамічну стійкість, стиранність, морозостійкість і довговічність цементного бетону загалом. У цій статті подано результати реалізації трифакторного трирівневого експерименту для цементних бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю, з обраними технологічними чинниками впливу (витратою фібри; відношенням довжини фібри до розміру максимального крупного заповнювача; коефіцієнтом розсуву зерен крупного заповнювача), статистичний аналіз та оптимізація результатів дослідження. Зроблено висновки, за яких умов досліджувані характеристики бетону армованого поліпропіленовою фіброю досягають максимального значення за відповідних співвідношень обраних технологічних чинників. One of prospective construction materials, which allow compensating such concrete lack as low tensile strength and high destruction fragility, is continuously reinforced concrete – fibrous concrete. Presence of reinforcing fibres in concrete provided that their content is optimal is densifying, raising homogeneity and reducing the risk of cracking, which allows to project higher endurance, dynamic stability, abrasion, frost-resistance and cement concrete life on the whole.In this article scientifically proved the implementation results of three-factor and three-level experiment for cement concrete reinforced with polypropylene fiberwith the selected technological factors of influence (fiber consumption; the ratio of fiber length to the maximum size of coarse aggregate; the coefficient of grains sliding of coarse aggregate), statistical analysis and optimization of the research results. Done conclusionswhen researched characteristics of concrete reinforced with polypropylene fiber reache the maximum value at the respective ratios of selected technological factors.

Description

Keywords

дисперсно армований бетон, фібробетон, фібра, тріщиностійкість, технологічні чинники впливу, витрата фібри, відношення довжини фібри до максимального розміру крупного заповнювача, коефіцієнт розсуву зерен крупного заповнювача, міцнісні та енергетичні характеристики тріщиностійкості, continuously reinforced concrete, fibrous concrete, fiber, crack resistance, technological factors of influence, fiber consumption, the ratio of fiber length to the maximum size of coarse aggregate, the coefficient of grains sliding of coarse aggregate, strength and power characteristicsof crack resistance

Citation

Солодкий С. Й. Експериментально-статистичне моделювання тріщиностійкості бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю. Частина ІІ / С. Й. Солодкий, Ю. В. Турба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 298–302. – Бібліографія: 2 назви.